Zajišťujeme také projekční a konstrukční práce upínacích a svařovacích přípravků a upínacích podlah. Jestliže váš projekt vyžaduje speciální upínací řešení, umíme jej navrhnout – ať už se jedná o jednotlivé prvky nebo rovnou řešení komplexního charakteru.

 

 

CASE STUDY - OTOČNÝ VOZÍK PRO ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ

 

Zadání


Požadavkem zákazníka bylo navržení a vyrobení přípravku, určeného k použití na robotických pracovištích ke svařování odporem na podkompletech karoserií vozidel. Pro snadnou manipulaci jednotlivých podkompletů bylo požadováno zhotovení univerzálního otáčecího vozíku, osazeného svařovacím stolem Siegmund s otvory 28 mm, který bude otáčen kolem svého středu minimálně o 180 stupňů s tím, že bylo nutné zajistit možnost ukotvení konstrukce do ocelové upínací podlahy s rastrem otvorů 28 mm v roztečích 100 × 100 mm a zároveň umožnit snadné přesunutí celého zařízení na jiné místo v rámci podlahy. Manipulaci s vozíkem o rozměru 3000 × 1500 mm měl být schopen provádět pouze jeden pracovník.

Casestudy

Návrh

Byl navržen otáčecí vozík, tvořený z pevné části s výsuvnými pojezdovými koly a z výsuvné části s otočným zařízením, na němž je připevněn zesílený plasmanitridovaný svařovací stůl Siegmund odpovídající velikosti. Pevná část je osazena dvěma okruhy s hydraulickými válci, kde jeden z okruhů zajišťuje vysunutí pojezdových kol pro přesunutí a druhý umožňuje vysunutí otočné části z aretované polohy a dovoluje otáčení svařovacího stolu v rozsahu 360 stupňů. Hydraulické válce jsou ovládány nožním hydraulickým čerpadlem, poháněným tlakovým vzduchem. Otáčení stolu je prováděno manuálně – obsluhou – po vysunutí otočné části z aretované polohy. Nosný rám umožňuje kotvení do upínací podlahy, aby při nutnosti přemístění v rámci upínací podlahy bylo vždy možné zařízení kotvit v požadovaných polohách. Pracovní plochu stolu je možno rozšiřovat pomocí originálního příslušenství Siegmund, které lze upnout k boku stolu.

 

Řešení

Otáčecí vozík se skládá z velkého množství komponent, které buď vstupují jako díly do podsestavy svařence rámu, nebo se k sobě „dopasovávají“ až v okamžiku finální montáže. V průběhu celého výrobního procesu zde tak byl kladen důraz na vysokou přesnost, čehož se podařilo docílit jak implementací kvalitních nakupovaných komponentů, tak i díky svaření rámu na svařovacích stolech Siegmund, dalšímu přesnému obrobení a precizní montáži. Funkční zařízení je ve výsledku průsečíkem podstatné části činnosti firmy JC-Metal – od atypického konstrukčního řešení přes kvalitní mechanické zpracování až po zmíněnou precizní montáž.

 

Technická data zařízení  

Rozměr základní pracovní plochy: 3 000 × 1 500 mm
Typ upínacího rastru Siegmund: Systém 28
Velikost upínacího rastru: Diagonal 50 × 50 mm
Výška pracovní plochy: 450 mm
Celkový rozměr zařízení: 3 120 × 1 700 mm
Průměr protočení: 3 350 mm
Rozsah otáčení svařovacího stolu: 360 °
Aretace v základních polohách: 0°, 45°, 90°, 135°, 180°
Aretace v intervalech ± (45°-135°): po 15°
Vlastní hmotnost zařízení (bez příslušenství): 2 150 kg
Dovolená nosnost (zatížení): 2 850 kg
Přípojka tlakového vzduchu: 0,5 - 0,8 MPa (5,0 - 8,0 bar)
Spotřeba vzduchu: 583 - 991 l/min
Připojovací rozměr: 1 / 4“ – 18 NPTF

CaseStudy _Siegmund