Požádal jsem pana Upínku, aby se zamyslel nad strojařským oborem, oborem který mu dal život, nad jeho rolí a významem v České republice. Tady jsou jeho řádky.

 

Na pár hodin jsem se upnul k počítači a přítlačným šroubem vyťukal do klávesnice článek o minulosti, současnosti a budoucnosti českého strojírenství. Snad se vám bude líbit, mějte se krásně, upínkám zdar! 

Historie průmyslové výroby na našem území sahá až do dob Rakouska-Uherska. Tehdy byly v českých zemích soustředěny skoro tři čtvrtiny veškerého průmyslu rakousko-uherské monarchie. V období První republiky se pak rozvinul ještě více a Československo se tak řadilo k průmyslově nejrozvinutějším státům na světě.

 

Po roce 1948 potkaly soukromé podnikání v našich zemích velmi temné časy, které vedly až k jeho úplnému, ale naštěstí dočasnému, konci. Bez ohledu na politickou situaci se však průmyslu u nás poměrně dařilo i nadále. V roce 1989 došlo ke znovuotevření trhu a v 90. letech nastal podnikatelský boom. Začaly vznikat především drobné a střední podniky (mezi nimi i JC-Metal), z nichž mnohé úspěšně fungují dodnes a jsou pro českou ekonomiku nepostradatelné, protože se na zaměstnanosti podílejí 60–80 %.

 

Průmysl obecně hraje v České republice nezastupitelnou roli. Zaměstnává kolem 30 % všech ekonomicky aktivních obyvatel a má nejvyšší podíl na podnikové ekonomice státu ze všech 28 zemí Evropské unie. K nejdůležitějším odvětvím českého průmyslu náleží průmysl hutnický, chemický, potravinářský a strojírenský.

 

A právě poslední jmenovaný u nás spadá do odvětví s nejhlubšími kořeny. Mezi světovými válkami patřilo Československo k deseti nejvýznamnějším strojírenským velmocím. 

 

Svůj význam si české strojírenství udrželo dodnes a hraje prim především ve výrobě dopravních prostředků.

Už po několik let se mezi nejvýkonnější a nejvýznamnější obory českého hospodářství řadí automobilový průmysl, který se na průmyslové produkci i exportu podílí téměř 25 %.

 

 

Můžeme se však pochlubit také zastoupením v produkci lokomotiv, traktorů, motocyklů, vozidel hromadné dopravy, lodí nebo třeba letadel. A zapomenout nemůžeme ani na automobilky! Za opravdový majstrštyk považuji například naše upínací podlahy. Kdo by to byl řekl, že se od výroby upínek budeme nakonec podílet i na linkách k testování elektromobilů. Zkušeností jsme za ta léta nabrali opravdu hodně, proto rádi nabízíme i dobrou radu a služby ve strojařině.

 

Mezi další důležitá odvětví strojírenství v ČR patří i výroba obráběcích a tvářecích strojů, elektrotechnických či energetických zařízení a mnohého dalšího. Je jasné, že strojírenskému průmyslu se u nás zkrátka daří. Česká republika má v tomto oboru dlouholetou tradici a díky své poloze v srdci Evropy je velmi atraktivní zemí rovněž z hlediska dalších investic. 

 

Věřím, že tento trend udržíme i v letech budoucích a náš obor budeme posouvat a dále rozvíjet, abychom mohli být nadále hrdí na to, že jsme strojaři.

 

autor: Petr z JC-Metalu